CERTIFICERINGEN

CERTIFICERINGEN

Kwekerij Roos bezit de volgende certificeringen:

MPS-A

MPS-ABC is een certificaat dat milieubewust produceren stimuleert. Kwekerij Roos is MPS-A gecertificeerd.

Meer informatie over MPS-ABC kunt u hier vinden:

www.my-mps.com

GLOBALG.A.P

Het GLOBALG.A.P certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor GLOBALG.A.P zijn eisen geformuleerd voor de productie op het gebied van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne.

Meer informatie over GLOBALG.A.P kunt u hier vinden:

www.my-mps.com

GLOBALG.A.P GRASP

GRASP is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten. Met GRASP worden de sociale criteria binnen de sector beschermd. Dit zijn bijvoorbeeld contracten en salaris.

Meer informatie over GLOBALG.A.P GRASP kunt u hier vinden:

www.my-mps.com

MPS-ProductProof

Met MPS-ProductProof wordt aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen ontbreken in sierteeltproducten. Op gewasniveau wordt transparantie gegeven over het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie over MPS-ProductProof kunt u hier vinden:

www.my-mps.com

Sedex

Sedex helpt bedrijven ethische risico’s in wereldwijde logistieke ketens te identificeren, te beheren en te corrigeren. Met Sedex wordt informatie gedeeld op het gebied van arbeid, veiligheid en welzijn, milieu en business ethiek.

Meer informatie over Sedex kunt u hier vinden:

www.sedexglobal.com