KWEKERIJ ROOS

DUURZAAM ONDERNEMEN

Duurzaam ondernemen is één van de pijlers van Kwekerij Roos. Onze planten kweken wij in 100% recyclebare, carbonvrije potten. De potgrond die wij gebruiken is RHP gecertificeerd. Dit houdt in dat het substraat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld wateropname, luchtgehalte, pH, EC en voedingsstoffen. Door het frequent nemen van grondmonsters wordt de behoefte van de plant bepaald. Zo krijgen de planten de optimale hoeveelheid voedingsstoffen aangereikt.

Op de kwekerij maken wij zoveel mogelijk gebruik van milieu- en diervriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Om ziekten en plagen te voorkomen wordt er gewerkt met plantversterkers. Deze versterkers maken de planten op natuurlijke wijze weerbaar tegen ziekten en plagen. Om de waterbehoefte van de planten te bepalen wordt deze dagelijks gemonitord. Dit met als doel zo efficiënt mogelijk water te geven.

Daarnaast scheiden wij papier, plastic en groenafval. Ook wordt er veelal met LED-verlichting gewerkt in onze gebouwen én zijn alle kassen voorzien van de nieuwste, goed isolerende energiedoeken. Ten slotte werken wij volledig neonicotinoïden-vrij om bijensterfte tegen te gaan.

CERTIFICERINGEN

MPS-A

MPS-ABC is een certificaat dat milieubewust produceren stimuleert. Kwekerij Roos is MPS-A gecertificeerd.

Meer informatie over MPS-ABC kunt u hier vinden:

www.my-mps.com/abc

GLOBALG.A.P.

Het GLOBALG.A.P. certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor GLOBALG.A.P. zijn eisen geformuleerd voor de productie op het gebied van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne.

Meer informatie over GLOBALG.A.P. kunt u hier vinden:

www.globalgap.org

GLOBALG.A.P GRASP

GRASP is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten. Met GRASP worden de sociale criteria binnen de sector beschermd. Dit zijn bijvoorbeeld contracten en salaris.

Meer informatie over GLOBALG.A.P GRASP kunt u hier vinden:

www.globalgap.org/grasp

MPS-ProductProof

Met MPS-ProductProof wordt aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen ontbreken in sierteeltproducten. Op gewasniveau wordt transparantie gegeven over het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie over MPS-ProductProof kunt u hier vinden:

www.my-mps.com/productproof

Sedex

Sedex helpt bedrijven ethische risico’s in wereldwijde logistieke ketens te identificeren, te beheren en te corrigeren. Met Sedex wordt informatie gedeeld op het gebied van arbeid, veiligheid en welzijn, milieu en business ethiek.

Meer informatie over Sedex kunt u hier vinden:

www.sedexglobal.com